Regler og betingelser

Regler og betingelser

Endeligt og bindende antal kuverter skal oplyses senest 14 dage før arrangementets afholdelse.

Arrangementer har en tidsramme på 4 timer, herefter beregnes kr. 500,- pr. efterfølgende påbegyndt time

aftenarrangementer slutter dog altid senest kl. 24.00 og sidste udskænkning er altid 15 min. før sluttidspunkt.

Ønsker men caféen for sig selv er prisen

(udendørs området er altid åben for andre gæster og to go salg)

10-14 personer 1500 kr. i timen

15-19 personer 1000 kr.

20-26 personer 800 kr.

27-30 personer gratis 

Hvis du/i ønsker caféen uden for vores åbningstider er det gratis hvis i minimum er 15 personer.

Betaling – Selskaber:
Ved selskaber opkræves et reservationsgebyr på kr. 2.500,-, dette tilbagebetales ikke såfremt gæsten skulle aflyse arrangementet. Restbeløbet modregnes ved arrangementets ophør. max antal personer i caféen er 28